תנאים לשימוש בחנות האונליין

תוכן עניינים

1    כללי
2    רישום
3    גיבוש חוזה
4    מחירים
5    איסוף עצמי
6    משלוחים
7    הענקת זכויות שימוש בתכנים דיגיטליים ורשיונות תוכנה
8    הזמנת בעלות, ביטול חוזה
9    תקופת החוזה במקרה של הסכם מנוי
10  מועד פירעון ותשלום
11  ביטול
12  אחריות וחבות
13  כתובות
14  פרטיות, זכויות יוצרים, סימני מסחר
15  שונות

May 29, 2018 גרסא אחרונה
 

1) כללי

תנאים כלליים אלה של העסק (GTB) חלים על היחסים העסקיים בין CURADEN AG (להלן: CURADEN) לבין צרכנים או עסקים (להלן "לקוח" או "לקוחות") בגרסה העדכנית ביותר הזמינה בעת פתיחת האתר או הזמנת מוצרים ביחס למוצרים המוצגים על ידי CURADEN בחנות המקוונת.

תנאים כללים אלה יחולו, בשינויים המחוייבים, על חוזים למתן תוכן דיגיטלי, רשיונות תוכנה או שוברים, אלא אם הוסכם אחרת במפורש. בעת אספקת רשיונות תוכנה, חובת המוכר היא לספק מפתח רישיון המאפשר שימוש בתוכנה שנמכרה. הלקוח אינו רוכש זכויות קניין רוחני כלשהן בתוכנה. באשר למאפייני התוכנה, תיאור המוצר הרלוונטי הינו מוסמך ואמין.

תקנות אלה עשויות לחול על חוזים הנוגעים למוצרים (סחורות או שירותים) המסופקים בצורה של אספקה חד פעמית או אספקה מתמשכת ("הסכם מנוי"). במקרה של הסכם מנוי, CORDEN מתחייבת לספק את המוצר הדרוש לאורך התקופה האפקטיבית של החוזה.

מעת לעת, ניתן להתאים, להוסיף או לשנות את תנאי השימוש באתר, מדיניות הפרטיות או ה- GTB הנוכחי של החנות המקוונת. בכל פעם שאת/ה ניגש/ת לאתר, הגרסה של האתר תהיה העדכנית ביותר. אנא בקר/י בדף זה באופן קבוע כדי לבדוק את התנאים האחרונים. אנו נודיע לך על שינויים משמעותיים במדיניות פרטיות זו על ידי הצגת הודעה באתר שלנו ו / או באפליקציות לנייד וכן בגירסה מעודכנת של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם הכללים שהשתנו, יש להודיע לנו על התנגדותך על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת info@curaden.ch ובבקשה למחוק את פרופיל המשתמש שלך, אם יצרת אחד, עד לתאריך תחילת השינויים. ללא ביטולך, פרופיל המשתמש שלך ימשיך להיות מוצג לפי הכללים החדשים גם לאחר התאריך של השינויים.

צרכן" למטרות GTB אלה פירושו כל אדם שנכנס לעסקאות מחייבות מבחינה משפטית למטרות שאינן בעיקרן מסחריות ו / או מיוחסות לפעילות עסקית עצמאית. "עסק" למטרות GTB אלה פירושו ישות אישית או משפטית או שותפות עם אישיות משפטית אשר נכנסת לעסקה מחייבת מבחינה משפטית במימוש פעילויות עסקיות מסחריות או עצמאיות.

הזמנות ומשלוחים אפשריים רק בתוך ישראל. רק תושבי מדינת ישראל יכולים להזמין מוצרים מהאתר.

2) רישום

כל הזמנה של מוצרים דורשת רישום כלקוח ו / או יצירת פרופיל משתמש ב-CURADEN. אין ליצור פרופילים מרובים תחת שמות שונים או כתובות.

CURADEN רשאית לבטל את הרשאתה בכל עת מבלי לציין סיבות. במקרה זה, CURADEN רשאית לחסום ולמחוק את שם המשתמש והסיסמה הקשורה באופן מיידי.

3) גיבוש חוזה

טווח המוצרים המוצג בחנות האונליין של CURADEN אינו מהווה הצעה להתקשרות עם הלקוח ואינו מחייב.

על ידי לחיצה על כפתור "קנה עכשיו", הלקוח מבצע הצעה מחייבת לרכישה.

על ידי ביצוע הזמנה עם CURADEN באינטרנט (חנות האונליין), באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון, פקס או ערוץ תקשורת אחר, הלקוח מציע הצעה להתקשר בהסכם רכישה מחייב עם CURADEN הלקוח יקבל אישור על קבלת ההזמנה ("אישור על קבלת הזמנה"). אישור זה אינו מהווה הסכמה להצעה אלא רק מודיע ללקוח כי CURADEN קיבלה את ההזמנה. CURADEN תודיע ללקוח על כל שגיאה במידע על המוצרים באתר ותציע ללקוח הצעה נגדית מתאימה במידת הצורך.

החוזה עם CURADEN נוצר כאשר CURADEN מקבלת במפורש את הצעת הלקוח ("אישור הזמנה") או כאשר CURADEN שולחת את המוצר שהוזמן ללקוח.

הקבלה של CURADEN כפופה לחוקיות של ההזמנה והזמינות של הסחורה או השירותים המסודרים. אם CURADEN אינה יכולה לקבל את הזמנת הלקוח, הלקוח יקבל הודעה על אי זמינות במקום קבלת ההזמנה. מוצרים שלא ניתן להעבירם באופן זמני יישמרו עבור הלקוח והזמנת הלקוח תהיה בתוקף.

4) מחירים

המחירים שיחולו בעת הרכישה/ הזמנה, יחולו בש"ח על הרכישה והזמנת מוצרים ושירותים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשינויים במחירים.

שינויי מחיר אפשריים, ובמקרה זה יחול המחיר שבתוקף בעת ביצוע ההזמנה.

כל המחירים מכילים מס ערך מוסף (מע"מ) בשיעור המשפטי.

5) איסוף עצמי

בכפוף לבקשת הלקוח, תהיה לו אפשרות לאסוף את המוצר מבית עסק מוסכם מראש.

במקרה של איסוף מוצרים, החוזה עם CURADEN נוצר כאשר CURADEN מקבלת במפורש את הצעת הלקוח ("אישור ההזמנה") או כאשר CURADEN מעבירה את המוצר ללקוח.

6) משלוחים

CURADEN תמסור את הסחורה שהוזמנה מהר ככל האפשר לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח.

האספקה תיעשה בהתאם להוצאות ההעברה המפורטות במקרה הספציפי.

זמן אספקה הוא בדרך כלל בין 1 עד 7 ימי עבודה. המידע שסופק על זמן המשלוח המשוער אינו מחייב.

תוכן דיגיטלי, קופונים ומפתחות רישיון תוכנה מועברים ללקוח באופן בלעדי באמצעות שידור אלקטרוני על ידי הורדה או באמצעות דואר אלקטרוני, לפי האופצייה הנוחה ביותר ל- CURADEN.

7) הענקת זכויות שימוש בתכנים דיגיטליים ורשיונות תוכנה

אלא אם צוין אחרת בתיאור, התוכן בחנות CURADEN Online, CURADEN אינו מעניק ללקוח זכות בלעדית, מוגבלת בזמן ובמרחב, להשתמש בתוכן הזמין למטרות פרטיות ו / או עסקיות.

מסירה של מפתח רישיון לתוכנה מזכה את הלקוח להשתמש בתוכנה ו / או בתכנים המפורטים בתיאור המוצר הרלוונטי ובהוראות הרישיון, במידה שמתואר בה.

כל העברה של התכנים לצדדים שלישיים או העתקת עותקים עבור צדדים שלישיים מחוץ לתחום ה- GTB ו / או של הוראות הרישיון, אינה מותרת ללא הסכמת המפיץ להעברה לצדדים שלישיים של הרישיון על פי החוזה.

הזכות האמורה לא תיכנס לתוקף עד אשר ישלם הלקוח במלואו את האגרה החוזית שנקבעה.

8) הזמנת בעלות, ביטול חוזה

CURADEN שומרת לעצמה את הסחורה שהוזמנה עד לתשלום מלא.

אם הלקוח מפר את החוזה, בייחוד על ידי אי עמידה בהתחייבות התשלום על אף קבלת תזכורת מקורדן, קורדן עשויה לבטל את החוזה, לאחר קביעת תקופת חסד סבירה, ולדרוש את החזרת הטובין שעדיין שומרת ללקוח. להשלים את התרגום בצהוב.

CURADEN שומרת לעצמה את הזכות להימנע מהתקשרות בחוזה במקרה של סירוב של חברת האשראי.

9) תקופת החוזה במקרה של הסכם מנוי

הסכמי מנוי הינם פתוחים אך תוקפם הינו לפחות לתקופה המינימלית האפקטיבית המצוינת בתיאור המוצר הרלוונטי בחנות CURADEN Online. הסכם המנוי עלול להסתיים בכל עת במהלך התקופה האפקטיבית המינימלית, עם תום התקופה האפקטיבית המינימלית, או לאחר פקיעת תקופת האפקטיביות המינימלית בכל עת בהודעה של 14 יום שתשלח כמכתב או באמצעות פקס / אל הכתובת שצוין בסעיף 13.

האמור לעיל לא יפגע בסיום מטעמים טובים. סיבה טובה תיחשב כהמשך אם המשך הקשר החוזי עד למועד הסיום המוסכם או עד תום תקופת ההודעה אינו יכול להיחשב סבירה עבור הצד המסיים, לאור נסיבות העניין הספציפי, לאחר שקילת האינטרסים של שני הצדדים .

10) מועד פירעון ותשלום

בתהליך ההזמנה, CURADEN מקבלת רק את אמצעי התשלום המוצגים ללקוח (בחנות המקוונת). CURADEN שומרת לעצמה את הזכות להסכים עם לקוחותיה בכתב לאמצעי תשלום שאינם מוזכרים בסעיף זה.

חנות האונליין של, CURADEN משתמשת בחרת הסליקה המאובטחת של TRANZILA על מנת לאפשר ללקוח תשלום בטוח ומאובטח באמצעות כרטיס אשראי.

מחיר הרכישה וכל הוצאות ההעברה, ישולמו עם היווצרות החוזה, בכפוף לסעיף (38). אם התשלום במזומן על ידי העברה בנקאית, התשלום חייב להיות משולם מיד לאחר היווצרות החוזה, אלא אם כן הצדדים הסכימו למועד מאוחר יותר.

CURADEN רשאית לדרוש מבלי לציין את כל הסיבות שהתשלום יהיה במזומן מראש. ההזמנה תעובד לאחר קבלת התשלום.

אם הלקוח מגביל את התשלום, CURADEN זכאית לגבות עמלת תזכורת קבועה שתצוין בתהליך ההזמנה. האמור לעיל אינו פוגע בזכותה של CURADEN לתבוע פיצויים נוספים, במיוחד בגין עלויות אכיפת החוב באמצעות סוכנות גבייה או עורך דין.

יש לפדות את הקופונים עבור החנות המקוונת של CURADEN לפני השלמת תהליך ההזמנה ולא תתבצע הפחתה לאחר מכן.

הקופונים ניתנים לפדיון באופן בלעדי בתנאים וההגבלות המצוינים בקופון ובקבוצות המוצרים שצוינו בקופון. ייתכן שמוצרים מסוימים לא ייכללו בפרסום הקופון.

קופונים או הנחות מותרים מבחינה חוקית (למשל, הנחות כמות) אינן ניתנות למימוש באופן מצטבר בהזמנה אישית. קופונים לא ניתנים לפדיון במזומן.

קופונים ניתנים להעברה.

11) ביטול

הביטול אסור ואינו יתקבל במקרים הבאים:

  • מסירת טובין שהוכנו במיוחד עבור הלקוח או מותאמים לצרכיו האישיים של הלקוח. הלקוח נדרש ללא יוצא מן הכלל לקחת את המשלוח ולשלם עבור כל הרכיבים ללא יוצא מן הכלל;
  • מסירת טובין אשר אריזתם נפתחה, אינם ניתנים להחזרה מטעמי בריאות או היגיינה;
  • אספקת מוצרים פרמצבטיים אינה ניתנת להחזרה;
  • מסירת הקלטות שמע או וידאו או תוכנת מחשב בחבילה אטומה, אם החותמת הוסרה לאחר הפתיחה.
  • חוזי שירות לפעילויות פנאי, אלא אם הוסכם אחרת, אם החוזה קובע לביצוע במועד מסוים או בתקופה מסוימת.

במקרה של ביטול החוזה, שני הצדדים יספקו פיצויים עבור כל טובין או תשלומים שכבר התקבלו. אם הטובין המתקבלים על ידי הלקוח יוחזרו במצב פגום, הלקוח יפצה את CURADEN בגין הפסד הערך.

הלקוח ישא בעלויות ובסיכונים של החזרה, אלא אם הטובין הנשלחים אינם תואמים את ההזמנה.

CURADEN תממש את זכותה למנוע כל החזר עד להחזרת הטובין במלואם.

במקרה של ביטול והחזרה, הלקוח ישא בעלויות המשלוח חזרה לספק.

12) אחריות וחבות

אם הטובין הנשלחים פגומים (למשל פגמים בייצור), או במקרה של אספקה לא נכונה, הלקוח זכאי להחליף את המוצר או לתקנו, אם ההחלפה אינה משביעת רצון, רשאי הלקוח לבטל את הרכישה. הלקוח מחוייב להודיע על הפגם עד 10 ימים לאחר קבלת הטובין בדואר אלקטרוני info@droreth.com, בטלפון, בפקס או בפוסט.

חבותה של CURADEN כפופה להוראות הדין החלות. אחריותה של CURADEN אינה נכללת במקרים של) i (של רשלנות רגילה,) ii (נזקים עקיפים ותוצאתיים ורווחים אבודים,) iii (חיסכון שטרם מומש,) 4 (הפסדים בגין מסירה מאוחרת, וכן) v (כל פעולה או מחדל על ידי סוכני המשנה של CURADEN , בין אם מדובר בחוזה או בנזיקין.

בנוסף, קורדן לא תהיה אחראית בגין אובדן או נזק המיוחסים לכל אחד מהגורמים הבאים:

  • אחסון, תצורה או שימוש במוצרים באופן שאינו ראוי, בניגוד לחוזה או בלתי חוקי;
  • שימוש בחלקי חילוף או באביזרים שאינם תואמים (למשל, אספקת חשמל);
  • תיקונים לא נאותים של המוצרים על ידי הלקוח או על ידי צד שלישי;
  • מקרים של כוח עליון, בעיקר נזקים שנגרמו על ידי אסונות טבע, לחות, נפילות והשפעות, וכו ', מעבר לשליטה של CURADEN.

כל ספק שירות שנשכר לספק טובין או לספק שירותים יהיה אחראי לכל הפגמים הנובעים מכך, לביצועים מאוחרים ולאובדן או לנזק הנובע מביצוע ספק השירות.

קורדן לא תישא באחריות לכל טעויות בחומרי פרסום, שגיאות בנתונים בחנות המקוונת, תגי מחיר שגויים, שגיאות באיורים, תצלומים, תיאורים או טקסטים אחרים, למשל במסעות פרסום של קופונים או הנחות, או במסירה מאוחרת.

13) כתובות

חוזה זה מתייחס ליבואן השמי של חברת קורדן בישראל:
דרורת (י.מצקל) בית מסחר לרפואות בע"מ, תל גיבורים 5 ת"א ת.ד. 593, מיקוד 61003 , טלפון: 03-6822258
info@droreth.com;

14) פרטיות, זכויות יוצרים, סימני מסחר

מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מהסכם מסחרי זה. על ידי קבלת תנאים אלו, הלקוח מבטא הסכמה גם עם מדיניות הפרטיות.

כל הזכויות לסימנים מסחריים, תמונות וזכויות יוצרים [למוצרים הרלוונטיים] מוחזקים על ידי CURADEN או שותפיה. הורדה, אחסון, העתקה, הדפסת נתונים, תמונות וקובצי PDF, אפילו בחלקים, אסורה ללא אישור בכתב של CURADEN . כל שימוש למטרות אחרות, למעט השימוש המיועד במוצר הרלוונטי, אסור.

15) שונות

כל היחסים המשפטיים בין הלקוח לבין CURADEN כפופים לחוק השוויצרי, למעט אמנת האו"ם על חוזים למכירה בינלאומית של טובין.

מקום השיפוט יהיה קרינס. על אף האמור לעיל, CURADEN גם זכאית לתבוע את הלקוח בבית המשפט המוסמך של מקום המגורים / כתובתו של הלקוח, או בכל בית משפט מוסמך אחר.

אם סעיפים מסוימים של תנאי מסחר אלה, לרבות הסעיף הנוכחי, הופכים ללא רלוונטים במלואם או בחלקם, או אם נמצא מחדל בתנאים אלה, אזי תוקפם של שאר ה- GTB לא יושפע מכך. ההוראות החסרות יוחלפו על פי ההוראות הסטטוטוריות החלות, או בהיעדרן, בהוראות האמורות שישקפו את משמעותה ותכליתה של ההוראה הבלתי ניתנת להפעלה.