הצהרה משפטית

CURADEN AG
Amlehnstrasse 22
6010 Kriens
Tel.: +41 (0) 41 319 45 00
Fax: +41 (0) 41 319 45 90
E-mail: info@curaden.ch

Business identification number (UID): CHE‑105.801.551
VAT No.: CHE‑105.801.551-MWSt
 

עיצוב, טקסט ויישום

CURADEN AG
 

תנאים כללים לשימוש באתר

1  מידע כללי
2  זכויות יוצרים
3  אין חבות כלפי צד ג
4  אינה מחייבת
5  אין אחריות
6  הגבלת אחריות
7  הגנת נתונים
8  הוראות סופיות, הדין החל וסמכות השיפוט
9  יצירת קשר

May 29, 2018 גרסא אחרונה
 

1)  מידע כללי

אנו שמחים שבחרת לבקר באתר של CURADEN AG ("CURADEN"). יצרנו כמה כללים כדי לשמור על האתר שלנו אטרקטיבי, אינפורמטיבי ומאובטח עבור משתמשים בכל עת. כמשתמש באתר שלנו, אנא קרא בעיון את המידע המשפטי הבא. על ידי גישה לאתר זה והשימוש בו, אתה מביע את הסכמתך לתנאי השימוש הנוכחיים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הימנע משימוש באתר שלנו.

אנו שומרים את הזכות להתאים, להוסיף או לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, במדיניות הפרטיות וב- GTB של החנות המקוונת. בכל פעם שהאתר נקרא, יחולו הגרסאות העדכניות ביותר של המסמכים הנ"ל. אנו נודיע לך על שינויים מהותיים שביצענו במסמכים אלה באמצעות הודעה באתרי האינטרנט שלנו ו / או באפליקציות לנייד וכן בגירסה מעודכנת של ההוראות

במקרה של סתירות כלשהן בין סעיפי תנאי שימוש אלה לבין תנאי העסקאות או הסעיפים החלים האחרים של CURADEN, ההוראות הספציפיות יקבלו עדיפות, כגון מדיניות הפרטיות במקרה של בעיות בהגנה על פרטיות / נתונים.

2)  זכויות יוצרים

הדפים והפריטים הכלולים באתר זה, כגון מידע, טקסטים, תמונות, עיצובים וכל הקבצים האחרים של האתר מוגנים על פי חוק. אלא אם כן צוין אחרת, פריטים אלה כפופים לזכויות יוצרים, להגנת סימני מסחר או לזכויות אחרות של CURADEN או של מעניקי הרישיונות שלה. אינך מקבל זכויות כלשהן על ידי הורדה, העתקה, תרגום או עיבוד של פריטים אלה על מדיה אחרת, באתר שלך או במסד נתונים.

הפריטים עשויים להיות בשימוש חופשי למטרות גלישה בלבד. אם פריטים משוכפלים בכל צורה שהיא (באופן אלקטרוני או בכתב), כולם או חלקם, המותרים אך ורק למטרות אישיות ולא מסחריות, יש לציין את המקור במפורש ואת כל האינדיקציות הקיימות של זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות חייב להישאר שלם.

3)  אין אחריות כלפי צד ג'

האתר של CURADEN עשוי להכיל קישורים לאתרים שנוצרו ומתוחזקים על ידי צד שלישי. לחברתCURADEN אין שליטה על אתרי אינטרנט של צד שלישי ולכן אין גם ידע מפורט של תוכן אתרי אינטרנט אלו. על ידי הוספת היפר-קישורים, CURADEN ,רק מספקת גישה לאתרים המקושרים ואינה נושאת באחריות לתוכן שלהם.

4)  מטרת התוכן של אתר זה אינה מחייבת

האתר מכיל מידע כללי, תוכן פרסומי ותיאורים למוצרי CURADEN. המידע והתיאורים מעידים רק על המוצרים של CURADEN ולכן אינם מהווים הצעות מחייבות או בקשות להצעה על כל טובין או שירותים שנמכרו. כל מסחר אלקטרוני שנעשה בחנות המקוונת של CURADEN אינו מחייב.

5)  אין אחריות

CURADEN נוקטת אמצעים על מנת להבטיח את דיוק המידע באתר זה, אך אינה מסוגלת לתת כל אחריות או ערבות לאקטואליות, שלמות או דיוק הנתונים או לגבי התכונות, הקישורים או התוכן. בפרט, CURADEN אינה יכולה להבטיח כי השימוש באתר לא יפגע בזכויות צד שלישי כלשהן שאינן מוחזקות על ידי CURADEN.

6)  הגבלת אחריות

כל המידע, הדפים והתכונות המופיעים באתר זה יכולים להיות מופסקים באופן זמני או קבוע על-ידי CURADEN, אשר בשום אופן לא יהיו אחראים מבחינה משפטית או אחראים להפסקות זמניות או קבועות או להפסקת מידע, דפים ותכונות.

חבותה של CURADEN בגין אובדן ונזק המיוחסים לעצמה או לעובדיה, לנציגים משפטיים או לסוכנים, תהיה מוגבלת לחבות הסטטוטורית המחייבת, לרבות על פי חוק אחריות המוצר, ועל אובדן ונזק שנגרמו עקב רשלנות חמורה או התנהגות בלתי הולמת. CURADEN מתנערת בזאת מכל אחריות נוספת או אחריות משפטית על נזק, פגמים או הפסדים, בעיקר תביעות בגין נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, אובדן שימוש או רווח, או אובדן נתונים או נזק שייגרם לך או לכל צד שלישי בקשר עם אתר זה

7)  הגנת נתונים

חשוב לנו להגן על פרטיותך. כדי לראות כיצד אנו מטפלים בנתונים האישיים שלך, יש לקרוא את הכללים להגנה על נתונים אישיים שבבסיס תנאי שימוש אלה. (קישור לכללים של הגנת נתונים)

8)  הוראות סופיות, הדין החל וסמכות השיפוט

אם תנאים מסוימים או חלקים מהם יתבטלו, תוקפם של תנאי השימוש הנותרים לא יושפע מכך.

תנאי שימוש אלה כפופים לחוק השוויצרי, אמנת האו"ם בדבר חוזים למכירה בינלאומית של טובין ("CISG").

מקום השיפוט יהיה קרינס. על אף האמור לעיל, CURADEN גם זכאית לתבוע את הלקוח בבית המשפט המוסמך של מקום מגורי הלקוח, או בכל בית משפט מוסמך אחר.

9)  יצירת קשר

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאי שימוש אלה, אנא כתוב אל Curaden AG, Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens, Tel.: +41 (0) 41 319 45 00, Fax: +41 (0) 41 319 45 90, E-mail: info@curaden.ch.