CTC 203 Duo Pack

מנקה לשון, להב יחיד ולהב כפול באריזה אחת.

מנקה הלשון CTC מונע באופן מדהים ריח רע מהפה. הצורה האנטומית שלו מפחיתה את הבחילות המלוות לניקוי הלשון, ואפקט הניקוי נראה לעין וניתן להרחה. הצלחה החל מהשימוש הראשון.

מארז כפול: להב יחיד ולהב כפול באריזה אחת.

73320024

29.90₪‎

25.42₪‎

סיכום עגלת קניות

דומה

ריח רע יכול להגיע מבקטריות המכסות את הלשון, נמצאות בסדקי הלשון ובאזורים שבין השיניים. 

מנקה הלשון CTC מוצלח בצורה יוצאת דופן. הצורה האנטומית שלו מאפשרת לנקות את הלשון תוך הפחתת הבחילות אשר יכולות לנבוע מניקוי הלשון. בנוסף, ניתן לצפות ולהריח בהבדל! הצלחה מובטחת מהשימוש הראשון.