CTC 202 מנקה לשון בעל שני להבים

לגרד בקלות את הריח הרע מהפה. 

מנקה הלשון CTC מונע באופן מדהים ריח רע מהפה. הצורה האנטומית שלו מפחיתה את הבחילות המלוות לניקוי הלשון, ואפקט הניקוי נראה לעין וניתן להרחה. הצלחה החל מהשימוש הראשון.

73320027

24.60₪‎

20.91₪‎

סיכום עגלת קניות

דומה

ריח רע יכול להגיע מבקטריות המכסות את הלשון, נמצאות בסדקי הלשון ובאזורים שבין השיניים. 

מנקה הלשון CTC מוצלח בצורה יוצאת דופן. הצורה האנטומית שלו מאפשרת לנקות את הלשון תוך הפחתת הבחילות אשר יכולות לנבוע מניקוי הלשון. בנוסף, ניתן לצפות ולהריח בהבדל! הצלחה מובטחת מהשימוש הראשון.